Siskoset kantaa vastuunsa

Siskoset toteuttaa vastuullisuutta kaikessa toiminnassaan. Vastuullisuus toiminnassamme perustuu elinkeinoelämän keskusliiton (EK) vastuullisen elinkeinotoiminnan periaatteisiin: vastuuseen ympäristöstä, ihmisiin kohdistuvasta sosiaalisesta vastuusta sekä taloudellisesta vastuullisuudesta.

Ympäristö

1Ympäristövastuu tarkoittaa toiminnassamme luonnonvarojen kestävää käyttöä, jätteiden määrän vähentämistä ja ympäristöhaittojen pitämistä mahdollisimman pieninä.

Työntekijät

2Ihmisiin kohdistuva sosiaalinen vastuullisuus käsittää henkilöstön hyvinvoinnin, koulutuksen ja motivoinnin, tuoteturvallisuuden ja kuluttajansuojan sekä yhteistyön yritysverkoissa. Siihen kuuluvat myös avoin vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa sekä hyvien toimintatapojen ja yhteistyön edistäminen.

Yhteiskunta

3Taloudellinen vastuullisuus koostuu kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtimisesta. Yritys tuottaa yhteiskunnalle taloudellista hyvinvointia tuottamalla palveluita sekä maksamalla veroja. Hyvä taloudellinen suorituskyky luo perustan vastuullisuuden muille ulottuvuuksille. Jos yrityksen talous ei ole kunnossa eikä yritys ole kilpailukykyinen, sillä ei ole edellytyksiä huolehtia sosiaalisesta vastuustaan tai ympäristövastuustaan.

sivu1 sivu2 sivu3

Laatutakuu

Kotitalousvähennys

Ympäristö